Ngọc Bội Phỉ Thúy

Ngọc Bội Hồ Lô,mang lại may mắn,bình an S263

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo xe hồ lô ngọc miến điện_(Myanmar, Myanmar) + Kích thước (dài x rộng ): 3cm x 2cm + Khối lượng: 29g + Ý nghĩa: sức khỏe, bình an + Cách sử dụng:ngọc bội treo xe, treo phòng khách, phòng làm việc + Giá:390,000 VNĐ

Ngọc Bội Treo Xe,mang lại may mắn,bình an S254

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội ngọc miến điện_Myanmar + Kích thước (dài x rộng ): 7cm x 3cm + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: chiêu tài, may mắn, bình an.. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo phòng khách, phòng làm việc + Giá:480,000 VNĐ

Ngọc Bội Treo Quan Âm,mang lại may mắn,bình an S244

+ Chất liệu và hoàn thiện: ngọc Miến Điện ( Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4,8cm x 3,3cm x 0,8cm + Khối lượng: 40g + Ý nghĩa: bình an, may mắn + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe + Giá:630,000 VNĐ

Ngọc bội chim ưng,mang lại may mắn,bình an S259

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc Miến Điện (Myanmar – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng): 6.5cm x 4.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, thể hiện sức mạnh, quyền lực + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, trong nhà… + Giá:380,000 more »

Ngọc Bội Tỳ Hưu ,mang lại may mắn tài lộc,trừ tà S671

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ Hưu ngọc miến điện _Myanmar, Hồng Kông + Kích thước (dài x rộngx cao ): 3,5cm x 1,2cm x 2.5cm( chưa tính dây treo) + Khối lượng: 38g + Ý nghĩa: Chiêu tài phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo more »